Basenji news

Basenji se smatra jednom od najstarijih pasmina, Crteži pasa koji sliče današnjim Basenjima nađeni su još u drevnom Egiptu 3000 g. prije Krista. Ta stara i nevjerovatno izražajna pasmina održala se sve do danas i u zadje vrijeme postiže sve veću popularnost. Međutim, važno...