BASENJI JE PASMINA KOJA NE LAJE ?

BASENJI JE PASMINA KOJA NE LAJE ?

DA ali to ne znači da oni ne proizvode nikakve zvukove. Basenji je pasmina koja nekad proizvodi zvuk sličan zavijanju divljih ili polarnih pasa, a u Basenji svijetu  to se naziva ” yodlanje”. Neki Basenji se vole glasati pa proizvode svoje zvukove dok zijevaju, dok vide druge pse, dok su iznenađeni ili zovu na igru, neki mogu čak proizvesti  i jedan ”vaff” dok se neki uopće ne glasaju.