Basenji, koje su oštenjeni u jesen doći će kod Vas u ranoj zimi.

Basenji, koje su oštenjeni u jesen doći će kod Vas u ranoj zimi.

Ne uzimajte štene dok ne navrši 8 tjedana starosti  i ne provjerite sve zdravstvene testove vezane uz tu pasminu.